Przedszkole Nr 139


Informacje ogólne

Adres Jarosława Dąbrowskiego 71a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-586
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228454403
Fax 228454403
Strona
Regon 01300226200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 110
Liczba uczennic 54
Liczba uczniów 56
Całkowita liczba nauczycieli 14
Nauczyciele - pełen etat 10
Nauczyciele - pół etatu 4

Przedszkole Nr 139 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Jarosława Dąbrowskiego 71a. Telefon do przedszkola to 228454403. Numer faksu: 228454403. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole139.edu.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 01300226200000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 110, z czego 54 stanowiły uczennice, a 56 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole