Przedszkole Nr 145 Czterolistna Koniczynka"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 145 Czterolistna Koniczynka"

Patron Czterolistna Koniczynka

Adres Przedszkole Nr 145 Czterolistna Koniczynka"

Goszczyńskiego 17a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-610
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 145 Czterolistna Koniczynka"

228446661
Regon 01300231600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 145 Czterolistna Koniczynka" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Goszczyńskiego 17a. Numer tel. do przedszkola to 228446661. Nr fax: 228446661. Przedszkole działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem czterolistnakoniczyna.com.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300231600000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 108, z czego 53 to dziewczynki, a 55 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole