Przedszkole Miejskie Nr 41


Informacje ogólne

Adres CYRANECZKI 3
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-114
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322320745
Fax 322320745
Strona
Regon 24178623500000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 100
Liczba uczennic 56
Liczba uczniów 44
Całkowita liczba nauczycieli 10
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Miejskie Nr 41 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem CYRANECZKI 3. Telefon do przedszkola to 322320745. Numer fax: 322320745. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole41.gliwice-pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24178623500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 100, z czego 56 stanowiły dziewczynki, a 44 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa