Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno-baletowe


Informacje ogólne

Adres Nowy Świat 55/57
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Policealna szkoła artystyczna
Uprawnienia publiczna
Telefon 323371860
Fax 323371860
Regon 00106416600000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego
Całkowita liczba uczniów 54
Liczba uczennic 45
Liczba uczniów 9
Całkowita liczba nauczycieli 19
Nauczyciele - pełen etat 2
Nauczyciele - pół etatu 17

Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno-baletowe znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Nowy Świat 55/57. Numer telefonu do szkoły to 323371860. Faks: 323371860. Studium policealne funkcjonuje na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Studium policealne znajduje się w rejestrze pod numerem 00106416600000.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 54, z czego 45 to kursantki, a 9 to uczniowie. W szkole policealnej jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 2 na pełen etat oraz 17 na pół etatu. Na słuchacza przypada 0,35 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,12. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 szkoł policealnych, a województwo śląskie - 480. Na 204 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół policealnych (4,98 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 11,28 (5415 uczniów na 480 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa