Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych


Informacje ogólne

Adres Słowackiego 58 B
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna
Telefon 322315213
Fax 322315213
Strona
Regon 27196343500035
Organ prowadzący Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Słowackiego 58 B. Nr tel. do przedszkola to 322315213. Numer fax: 322315213. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.gcer.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 27196343500035. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa