Przedszkole Miejskie Nr 23


Informacje ogólne

Patron BRAK
Adres KRÓLOWEJ BONY 6
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322312925
Fax 322312925
Strona
Regon 24178457800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 125
Liczba uczennic 55
Liczba uczniów 70
Całkowita liczba nauczycieli 10
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Miejskie Nr 23 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem KRÓLOWEJ BONY 6. Numer telefonu do przedszkola to 322312925. Numer faksu: 322312925. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można odwiedzić pod adresem pm23gliwice.edupage.org. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 24178457800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 125, z czego 55 to dziewczynki, a 70 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa