Przedszkole Miejskie Nr 29 W Gliwicach


Informacje ogólne

Adres Sikornik 48
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-114
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322322414
Regon 24178610000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 224
Liczba uczennic 111
Liczba uczniów 113
Całkowita liczba nauczycieli 20
Nauczyciele - pełen etat 16
Nauczyciele - pół etatu 4

Przedszkole Miejskie Nr 29 W Gliwicach znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Sikornik 48. Telefon do przedszkola to 322322414. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 24178610000000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 224, z czego 111 to dziewczynki, a 113 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 16 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa