Gimnazjum Sportowe


Informacje ogólne

Adres Sikornik 34
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-114
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322322501
Fax 322322501
Strona
Regon 24169972000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 90

Gimnazjum Sportowe znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Sikornik 34. Numer telefonu do gimnazjum to 322322501. Numer fax: 322322501. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zso5.gliwice.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 24169972000000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych placówek gimnazjalnych (175,37 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Mapa

gimnazjum