Szkoła Podstawowa Nr 23


Informacje ogólne

Adres Sikornik 1
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322391363
Fax 322391363
Strona
Regon 00072138900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 381
Liczba uczennic 162
Liczba uczniów 219
Całkowita liczba nauczycieli 36
Nauczyciele - pełen etat 31
Nauczyciele - pół etatu 5

Szkoła Podstawowa Nr 23 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Sikornik 1. Nr tel. do szkoły to 322391363. Faks: 322391363. Instytucja szkolna znajduje się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły można odwiedzić pod adresem gliwicesp23.edupage.org. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00072138900000.

Szkoła Podstawowa Nr 23 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 381, z czego 162 to dziewczynki, a 219 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 31 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6,2. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa