Szkoła Podstawowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4

Patron Jan KJochanowski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4

Zaryte 78
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4

182684104
Regon 49066964000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 znajduje się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem Zaryte 78. Nr tel. do szkoły to 182684104. Numer fax: 182684104. Jednostka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49066964000000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 93, z czego 46 stanowiły uczennice, a 47 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,5. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rabka-Zdrój: 9
  • w gminie Rabka-Zdrój: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa