Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Knurowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Knurowie

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Knurowie

Szpitalna 29
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-194
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Knurowie

323362353
Strona
Regon 24175262100028
Organ prowadzący Studium Szkoleń Zawodowych "NAUKA" sp. z o.o.

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Knurowie mieści się w miejscowości Knurów pod adresem Szpitalna 29. Numer telefonu do szkoły to 323362353. Fax: 323362353. ZSZ mieści się na obszarze gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.studiumnauka.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 24175262100028. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Knurowie to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwicki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo śląskie - 246. Na 461 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (115,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 1 50,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 7 39,40 % -
język angielski ustny podstawowy 7 35,10 % -
język polski pisemny podstawowy 1 66,00 % -
język polski ustny podstawowy 1 90,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 50,00 % 7 (z 8) 7 (z 8) 9 (z 10) 547 (z 639)
język angielski pisemny podstawowy 39,40 % 7 (z 8) 7 (z 8) 9 (z 10) 637 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 35,10 % 7 (z 8) 7 (z 8) 9 (z 10) 611 (z 646)
język polski pisemny podstawowy 66,00 % 7 (z 8) 7 (z 8) 9 (z 10) 624 (z 644)
język polski ustny podstawowy 90,00 % 7 (z 8) 7 (z 8) 9 (z 10) 634 (z 641)

Mapa