Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Knurowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Knurowie

Adres Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Knurowie

Szpitalna 29
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-194
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Knurowie

323362353
Regon 24175262100035
Organ prowadzący Studium Szkoleń Zawodowych "NAUKA" sp. z o.o.

Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Knurowie mieści się w miejscowości Knurów pod adresem Szpitalna 29. Telefon do szkoły to 323362353. Numer faksu: 323362353. Technikum znajduje się na terenie gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową technikum odwiedzimy pod adresem www.studiumnauka.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 24175262100035. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Szkoła Techniczna Dla Dorosłych W Knurowie to powiat ziemski.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

Powiat gliwicki ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 637 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich o profilu technicznym (91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Mapa