Technikum W Knurowie


Najważniejsze informacje - Technikum W Knurowie

Adres Technikum W Knurowie

Szpitalna 29
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-194
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Knurowie

323362617
Regon 27829798700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Knurowie znajduje się w miejscowości Knurów pod adresem Szpitalna 29. Numer tel. do technikum to 323362617. Nr fax: 323362617. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na terenie gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.zsz2knurow.edupage.org. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 27829798700000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 231, z czego 15 stanowiły uczennice, a 216 to słuchacze. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 637 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich technicznych (91 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr