Miejskie Przedszkole Nr 35


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 35

Adres Miejskie Przedszkole Nr 35

F. Piaska 3
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 35

243642535
Regon 61002564000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 35 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem F. Piaska 3. Telefon do przedszkola to 243642535. Numer fax: 243642535. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 61002564000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 129, z czego 56 stanowiły uczennice, a 73 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa