Iv Liceum Ogólnokształcące W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Iv Liceum Ogólnokształcące W Białymstoku

Patron Cyprian Kamil Norwid

Adres Iv Liceum Ogólnokształcące W Białymstoku

Zwierzyniecka 9A
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-312
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iv Liceum Ogólnokształcące W Białymstoku

857422318
Regon 00114303200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Iv Liceum Ogólnokształcące W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Zwierzyniecka 9A. Numer tel. do liceum to 857422318. Nr faksu: 857489954. Liceum funkcjonuje na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.4lo.bialystok.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00114303200000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 942, z czego 597 stanowiły wychowanki, a 345 to licealiści. W liceum pracuje łącznie 87 nauczycieli, z czego 67 na cały etat oraz 20 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,35. Powiat białystok ma zarejestrowane 57 liceów, a województwo podlaskie - 227. Na 8877 uczniów w powiecie przypada 57 innych placówek licealnych (155,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 101,14 (22959 licealistów na 227 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

liceum