Szkoła Podstawowa Nr 1 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 W Białymstoku

Patron im. Juliusza Słowackiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 W Białymstoku

Słowackiego 4
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-229
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 W Białymstoku

857416513
Regon 00073521000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Słowackiego 4. Nr tel. do szkoły podstawowej to 857416513. Nr fax: 857320965. Jednostka edukacyjna działa na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00073521000000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Białymstoku przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 612, z czego 300 to uczennice, a 312 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 59 nauczycieli, z czego 51 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6,38. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła podstawowa