Policealne Studium Wokalno-aktorskie W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Policealne Studium Wokalno-Aktorskie W Białymstoku

Patron "Szkoła Talentów"

Adres Policealne Studium Wokalno-Aktorskie W Białymstoku

Wesoła 11 A
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-307
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Policealna szkoła artystyczna
Uprawnienia publiczna

Telefon Policealne Studium Wokalno-Aktorskie W Białymstoku

857424084
Regon 20035312300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Policealne Studium Wokalno-aktorskie W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Wesoła 11 A. Telefon do szkoły to 857424084. Numer faksu: 857424084. Szkoła policealna działa na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły policealnej można odwiedzić pod adresem www.szkolatalentow.edu.pl. Studium policealne posiada wpis w rejestrze pod numerem 20035312300000.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 29, z czego 21 to uczennice, a 8 stanowili słuchacze. W szkole policealnej jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 23 w niepełnym wymiarze godzin. Na wychowanka przypada 0,9 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,13. Powiat białystok ma zarejestrowane 61 szkoł policealnych, a województwo podlaskie - 146. Na 2130 uczniów w powiecie przypada 61 innych szkół policealnych (34,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 22,32 (3259 słuchaczy na 146 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła policealna