Przedszkole Samorządowe Nr 35 "wesołe" W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 35 "Wesołe" W Białymstoku

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 35 "Wesołe" W Białymstoku

Wesoła 22
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-306
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 35 "Wesołe" W Białymstoku

857422383
Regon 20040646300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 35 "wesołe" W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Wesoła 22. Telefon do przedszkola to 857422383. Nr faksu: 857422383. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www przedszkola można znaleźć pod adresem www.ps35.republika.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 20040646300000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 144, z czego 61 stanowiły uczennice, a 83 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

przedszkole