Przedszkole Samorządowe Nr 2 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 2 W Białymstoku

Patron "Pod Słonkiem"

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 2 W Białymstoku

Mazowiecka 39 e
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-302
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 2 W Białymstoku

857427910
Regon 20040727300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 2 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Mazowiecka 39 e. Nr tel. do przedszkola to 857427910. Nr faksu: 858112084. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.ps2podslonkiem.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 20040727300000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 157, z czego 66 stanowiły dziewczynki, a 91 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 7. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa