Gminne Przedszkole W Izabelinie


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Izabelinie

Adres Gminne Przedszkole W Izabelinie

Tadeusza Kościuszki 17
Miejscowość Izabelin C
Kod pocztowy 05-080
Gmina Izabelin
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Izabelinie

227226031
Strona
Regon 01300389900000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W Izabelinie mieści się w miejscowości Izabelin C pod adresem Tadeusza Kościuszki 17. Telefon do przedszkola to 227226031. Nr fax: 227226031. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole.izabelin.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300389900000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 248, z czego 110 stanowiły dziewczynki, a 138 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 25 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,57. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 43 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2608 uczniów w powiecie przypada 43 innych przedszkoli (60,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Izabelin C: 1
  • w gminie Izabelin: 2
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa