Gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole

Adres Gminne Przedszkole

Wiejska 1
Miejscowość Sierakowice
Kod pocztowy 44-156
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole

322384250
Regon 27151281000000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole mieści się w miejscowości Sierakowice pod adresem Wiejska 1. Telefon do przedszkola to 322384250. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem psierakowice.edupage.org. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 27151281000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 50, z czego 27 stanowiły dziewczynki, a 23 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sierakowice: 2
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole