Szkoła Podstawowa W Rudnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rudnie

Patron Maria Dąbrowska

Adres Szkoła Podstawowa W Rudnie

Szkolna 129b
Miejscowość Rudno
Kod pocztowy 21-210
Gmina Milanów
Powiat parczewski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00111959400011
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rudnie mieści się w miejscowości Rudno pod adresem Szkolna 129b. Nr tel. do szkoły to 833569004. Numer faksu: 833569004. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Milanów, powiat parczewski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00111959400011.

Szkoła Podstawowa W Rudnie edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 90, z czego 42 stanowiły uczennice, a 48 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat parczewski ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 2453 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (106,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rudno: 1
  • w gminie Milanów: 4
  • powiat parczewski: 30
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa