Przedszkole Miejskie Nr 37


Informacje ogólne

Adres Poli Gojawiczyńskiej 11
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-109
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322342361
Fax 322342361
Strona
Regon 24178912700000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 150
Liczba uczennic 79
Liczba uczniów 71
Całkowita liczba nauczycieli 12
Nauczyciele - pełen etat 9
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Miejskie Nr 37 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Poli Gojawiczyńskiej 11. Telefon do przedszkola to 322342361. Numer faksu: 322342361. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem pm37.labedy.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 24178912700000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 150, z czego 79 stanowiły uczennice, a 71 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole