Przedszkole Miejskie Nr 27


Informacje ogólne

Adres Targosza 3
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-121
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322708653
Regon 24178470400000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 98
Liczba uczennic 45
Liczba uczniów 53
Całkowita liczba nauczycieli 10
Nauczyciele - pełen etat 8
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkole Miejskie Nr 27 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Targosza 3. Nr tel. do przedszkola to 322708653. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24178470400000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 98, z czego 45 stanowiły dziewczynki, a 53 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa