Gimnazjum W Zespole


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Zespole

Adres Gimnazjum W Zespole

Ppor. Sokoła 55
Miejscowość Skalbmierz
Kod pocztowy 28-530
Gmina Skalbmierz
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Zespole

413529010
Regon 29110389800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Zespole mieści się w miejscowości Skalbmierz pod adresem Ppor. Sokoła 55. Numer telefonu do szkoły to 413529010. Numer faksu: 413529010. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Skalbmierz, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimnazjumskalbmierz.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29110389800000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 164, z czego 90 stanowiły uczennice, a 74 to gimnazjaliści. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 1054 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół gimnazjalnych (131,75 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.28-1.3-1.91
20060.57-0.52-2
2007-3.02-0.24-1.8
2008-2.82-2.31-4.53
20091.070.111.92
2010-0.660.420.86
2011-0.512.323.84
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.57-2.510.15
2006-0.26-1.53-3.27
2007-4-1.3-2.48
2008-4.76-1.28-3.49
2009-2.26-1.77-0.88
2010-0.580.930.87
2011-5.430.32-2.2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa