Gimnazjum W Działoszycach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Działoszycach

Adres Gimnazjum W Działoszycach

Szkolna 5
Miejscowość Działoszyce
Kod pocztowy 28-440
Gmina Działoszyce
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Działoszycach

413526158
Regon 29110364500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Działoszycach znajduje się w miejscowości Działoszyce pod adresem Szkolna 5. Nr tel. do gimnazjum to 413526158. Fax: 413526158. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Działoszyce, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem spgimdzialoszyce.friko.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 29110364500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 156, z czego 81 stanowiły dziewczynki, a 75 to uczniowie. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 1306 uczniów w powiecie przypada 11 innych jednostek gimnazjalnych (118,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.26-4.7-1.26
2006-3.51-6.65-3.51
2007-1.37-5.82-1.37
2008-3.29-3.62-3.29
2009-0.47-4.38-0.47
2010-1.5-4.56-1.5
20112.27-2.92.27
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.64-5.5-6.64
2006-6.83-6.29-6.83
2007-1.56-5.1-1.56
2008-2.55-4.59-2.55
2009-2.92-4.53-2.92
20100.33-3.930.33
20110.56-3.350.56

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa