Gimnazjum W Dziaduszycach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Dziaduszycach

Adres Gimnazjum W Dziaduszycach

0 23
Miejscowość Dziaduszyce
Kod pocztowy 32-218
Gmina Słaboszów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Dziaduszycach

413847184
Regon 35659455800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Dziaduszycach mieści się w miejscowości Dziaduszyce pod adresem 23. Numer tel. do szkoły to 413847184. Numer fax: 413847184. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Słaboszów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 35659455800000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 99, z czego 58 stanowiły dziewczynki, a 41 stanowili gimnazjaliści. Powiat miechowski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 1404 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (127,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.060.89-0.06
2006-2.31-2.34-2.31
2007-2.181.61-2.18
20085.841.685.84
2009-0.42-1.4-0.42
2010-2.35-1.97-2.35
2011-1.381.07-1.38
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.920.441.92
20060.93-0.970.93
2007-4.160.93-4.16
2008-2.11-0.72-2.11
20090.95-1.990.95
20102.70.152.7
2011-5.45-0.28-5.45

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa