Szkoła Podstawowa W Szynczycach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Szynczycach

Adres Szkoła Podstawowa W Szynczycach

8
Miejscowość Szynczyce
Kod pocztowy 97-318
Gmina Czarnocin
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Szynczycach

446165190
Regon 00114057100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Szynczycach znajduje się w miejscowości Szynczyce pod adresem - 8. Nr tel. do szkoły to 446165190. Nr fax: 446165190. Instytucja szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Czarnocin, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem http://spszynczyce.edupage.org. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00114057100000.

Szkoła Podstawowa W Szynczycach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 122, z czego 61 stanowiły uczennice, a 61 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,5. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szynczyce: 1
  • w gminie Czarnocin: 1
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa