Gimnazjum W Moszczenicy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Moszczenicy

Patron Stanisław Małachowski

Adres Gimnazjum W Moszczenicy

Piotrkowska 13
Miejscowość Moszczenica
Kod pocztowy 97-310
Gmina Moszczenica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Moszczenicy

446169628
Regon 59073463000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Moszczenicy mieści się w miejscowości Moszczenica pod adresem Piotrkowska 13. Numer telefonu do szkoły to 446169628. Faks: 446169628. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Moszczenica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimmoszczenica.edupage.org. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 59073463000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 343, z czego 167 stanowiły uczennice, a 176 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 35 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 8,75. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2916 uczniów w powiecie przypada 16 innych placówek gimnazjalnych (182,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Moszczenica: 2
  • w gminie Moszczenica: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.840.940.1
2006-0.66-1.58-4.38
20074.861.053.07
20080.7-0.42-0.93
2009-1.72-0.78-3.21
20102.660.674.44
2011-0.16-0.18-1.1
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.250.81-0.62
20061.13-1.17-0.37
20071.97-0.092.1
20080.32-0.640.8
2009-1.370.05-1.58
2010-1.42-1.27-0.51
2011-2.990.02-0.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa