Szkoła Podstawowa W Rękoraju


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rękoraju

Adres Szkoła Podstawowa W Rękoraju

52
Miejscowość Rękoraj
Kod pocztowy 97-310
Gmina Moszczenica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rękoraju

446160310
Regon 00116103000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rękoraju znajduje się w miejscowości Rękoraj pod adresem 52. Nr tel. do szkoły podstawowej to 446160310. Fax: 446160310. Szkoła podstawowa mieści się na obszarze gminy Moszczenica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00116103000000.

Szkoła Podstawowa W Rękoraju przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 91, z czego 33 stanowiły dziewczynki, a 58 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,33. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rękoraj: 1
  • w gminie Moszczenica: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa