Społeczne Gimnazjum W Brzozie


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum W Brzozie

Adres Społeczne Gimnazjum W Brzozie

. 18
Miejscowość Brzoza
Kod pocztowy 97-306
Gmina Grabica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum W Brzozie

446161991
Regon 59225826300021
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzoza i Okolice

Społeczne Gimnazjum W Brzozie znajduje się w miejscowości Brzoza pod adresem . 18. Numer telefonu do szkoły to 446161991. Fax: 446161991. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Grabica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem sgimbrzoza.edupage.org. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 59225826300021. Organ rejestrujący dla Społeczne Gimnazjum W Brzozie to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2916 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (182,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.960.944.19
2006-1.58-1.58-1.69
20070.031.05-1.16
2008-9.1-0.42-4.26
2009-3.7-0.78-2.83
20101.940.672.66
2011-3.27-0.18-0.53
Rok Szkoła Gmina Powiat
200512.960.813.84
2006-4.24-1.17-2.98
2007-1.51-0.09-1.81
20080.82-0.64-0.84
20092.060.05-0.14
20105.46-1.271.99
2011-0.150.02-1.07

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa