Publiczna Szkoła Podstawowa W Gozdowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Gozdowie

Patron im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Gozdowie

141
Miejscowość Gozdów
Kod pocztowy 22-550
Gmina Werbkowice
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Gozdowie

846572159
Regon 06075652400027
Organ prowadzący Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdow

Publiczna Szkoła Podstawowa W Gozdowie znajduje się w miejscowości Gozdów pod adresem 141. Numer tel. do szkoły podstawowej to 846572159. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Werbkowice, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 06075652400027. Instytucja rejestrująca] dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Gozdowie to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Gozdowie rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 49, z czego 20 stanowiły dziewczynki, a 29 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 0,8. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 3757 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (101,54 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gozdów: 1
  • w gminie Werbkowice: 7
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa