Gimnazjum W Serokomli


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Serokomli

Adres Gimnazjum W Serokomli

Warszawska 28
Miejscowość Serokomla
Kod pocztowy 21-413
Gmina Serokomla
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Serokomli

257554509
Regon 03031596700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Serokomli znajduje się w miejscowości Serokomla pod adresem Warszawska 28. Nr tel. do gimnazjum to 257554509. Fax: 257554509. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Serokomla, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zsserokomla.szkolnastrona.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 03031596700000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 136, z czego 78 to dziewczynki, a 58 stanowili chłopcy. Powiat łukowski ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 4118 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół gimnazjalnych (124,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.58-0.33-2.58
20063.9103.91
2007-3.51-0.86-3.51
20080.07-1.640.07
2009-2.65-2.16-2.65
2010-3.6-1.02-3.6
2011-7.681.04-7.68
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.541.932.54
20066.040.646.04
2007-1.62-0.26-1.62
2008-0.78-0.68-0.78
2009-4.25-0.4-4.25
2010-2.870.21-2.87
2011-3.921.4-3.92

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa