Niepubliczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum

Adres Niepubliczne Gimnazjum

ZAKĘPIE 17A
Miejscowość Zakępie
Kod pocztowy 21-412
Gmina Adamów
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum

257554627
Regon 06145876300000
Organ prowadzący STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "KAGANEK"

Niepubliczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Zakępie pod adresem ZAKĘPIE 17A. Telefon do gimnazjum to 257554627. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Adamów, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem SPZAKEPIE.PL. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 06145876300000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Gimnazjum to gmina.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat łukowski ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 4118 uczniów w powiecie przypada 33 innych gimnazjów (124,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Mapa

gimnazjum