Gimnazjum W Poizdowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Poizdowie

Adres Gimnazjum W Poizdowie

Miejscowość Poizdów
Kod pocztowy 21-150
Gmina Kock
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 43126162300010
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Poizdowie znajduje się w miejscowości Poizdów pod adresem . Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Kock, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 43126162300010.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 48, z czego 22 to gimnazjalistki, a 26 stanowili gimnazjaliści. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2972 uczniów w powiecie przypada 22 innych jednostek gimnazjalnych (135,09 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.3-1.14-2.56
2006-0.54-0.95-1.92
20070.010.91-2.16
20082.9-0.850.03
20091.8-0.350.61
2010-2.91-1.69-3.04
2011-5.05-1.26-3.16
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.520.11-2.76
20060.940.650.49
20074.341.48-0.61
20087.81-0.722.81
20094.85-1.06-0.27
20105.08-1.010.8
20111.580.622.54

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa