Publiczne Gimnazjum W Woli Gułowskiej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Woli Gułowskiej

Adres Publiczne Gimnazjum W Woli Gułowskiej

60
Miejscowość Wola Gułowska
Kod pocztowy 21-481
Gmina Adamów
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Woli Gułowskiej

257550208
Regon 03031172200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Woli Gułowskiej znajduje się w miejscowości Wola Gułowska pod adresem 60. Nr tel. do szkoły to 257550208. Numer faksu: 257550208. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Adamów, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 03031172200000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 68, z czego 37 to dziewczynki, a 31 stanowili gimnazjaliści. Powiat łukowski ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 4118 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół gimnazjalnych (124,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.6-0.330.52
2006-0.560-0.79
20070.21-0.86-1.71
2008-2.46-1.64-2.42
20092.5-2.16-0.13
20102.55-1.02-1.43
20111.581.040.34
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.591.932.07
20062.080.64-0.71
20070.41-0.26-2.76
2008-5.38-0.68-3.74
20098.19-0.42.44
20105.740.21-0.21
2011-1.851.4-3.63

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa