Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół W Jeleńcu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół W Jeleńcu

Adres Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół W Jeleńcu

Jeleniec 45
Miejscowość Jeleniec
Kod pocztowy 21-421
Gmina Stanin
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół W Jeleńcu

257963455
Regon 03028451100010
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół W Jeleńcu znajduje się w miejscowości Jeleniec pod adresem Jeleniec 45. Nr tel. do gimnazjum to 257963455. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Stanin, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 03028451100010.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 75, z czego 32 to dziewczynki, a 43 to chłopcy. Powiat łukowski ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 4118 uczniów w powiecie przypada 33 innych jednostek gimnazjalnych (124,79 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Mapa

gimnazjum