Gimnazjum W Wojcieszkowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Wojcieszkowie

Adres Gimnazjum W Wojcieszkowie

Parkowa 1
Miejscowość Wojcieszków
Kod pocztowy 21-411
Gmina Wojcieszków
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Wojcieszkowie

257554105
Regon 03028499400014
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Wojcieszkowie mieści się w miejscowości Wojcieszków pod adresem Parkowa 1. Telefon do gimnazjum to 257554105. Fax: 257554105. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Wojcieszków, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 03028499400014.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 259, z czego 127 stanowiły gimnazjalistki, a 132 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 31 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5,17. Powiat łukowski ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 4118 uczniów w powiecie przypada 33 innych gimnazjów (124,79 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wojcieszków: 3
  • w gminie Wojcieszków: 9
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.41-0.330.41
2006-0.060-0.06
2007-5.21-0.86-5.21
2008-5.26-1.64-5.26
2009-7.8-2.16-7.8
2010-3.97-1.02-3.97
2011-4.741.04-4.74
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.451.933.45
2006-1.660.64-1.66
2007-4.68-0.26-4.68
2008-1.42-0.68-1.42
2009-5.34-0.4-5.34
2010-5.880.21-5.88
2011-3.691.4-3.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa