Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

ZAKĘPIE 45A
Miejscowość Zakępie
Kod pocztowy 21-412
Gmina Adamów
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

257554627
Regon 06145723200000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Oświatowe "Kaganek"

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Zakępie pod adresem ZAKĘPIE 45A. Telefon do szkoły podstawowej to 257554627. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Adamów, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spzakepie.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 06145723200000. Organ rejestracyjny dla Publiczna Szkoła Podstawowa to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 45, z czego 16 to uczennice, a 29 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,5. Powiat łukowski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 8670 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (133,38 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zakępie: 2
  • w gminie Adamów: 3
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa