Publiczne Gimnazjum W Adamowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Adamowie

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum W Adamowie

Adamów 30
Miejscowość Adamów
Kod pocztowy 26-803
Gmina Promna
Powiat białobrzeski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Adamowie

486151446
Strona
Regon 67195721500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Adamowie znajduje się w miejscowości Adamów pod adresem Adamów 30. Numer tel. do szkoły to 486151446. Numer fax: 486151446. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Promna, powiat białobrzeski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gimadamow20.republika.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 67195721500000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 163, z czego 63 to uczennice, a 100 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 2,4. Powiat białobrzeski ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1143 uczniów w powiecie przypada 8 innych jednostek gimnazjalnych (142,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Adamów: 1
  • w gminie Promna: 3
  • powiat białobrzeski: 25
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.06-4.44-8.06
2006-0.93-0.01-0.93
2007-3.05-4.42-3.05
2008-8.43-1.87-8.43
2009-7.07-2.65-7.07
2010-2.6-4.66-2.6
2011-5.24-1.72-5.24
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.41-3.69-10.41
2006-7.7-3.8-7.7
2007-2.79-3.85-2.79
2008-6.9-2.37-6.9
2009-2.95-3.75-2.95
2010-2.9-2.77-2.9
2011-1.16-1.1-1.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa