Przedszkole W Serokomli


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Serokomli

Adres Przedszkole W Serokomli

Warszawska 28
Miejscowość Serokomla
Kod pocztowy 21-413
Gmina Serokomla
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Serokomli

257554510
Regon 03080451900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Serokomli znajduje się w miejscowości Serokomla pod adresem Warszawska 28. Numer tel. do przedszkola to 257554510. Faks: 257554510. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Serokomla, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 03080451900000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 86, z czego 43 stanowiły dziewczynki, a 43 stanowili chłopcy. Powiat łukowski ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 2153 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (61,51 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Mapa