Szkoła Podstawowa W Wojcieszkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wojcieszkowie

Adres Szkoła Podstawowa W Wojcieszkowie

Parkowa 1
Miejscowość Wojcieszków
Kod pocztowy 21-411
Gmina Wojcieszków
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wojcieszkowie

257554317
Regon 00071811100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wojcieszkowie znajduje się w miejscowości Wojcieszków pod adresem Parkowa 1. Telefon do szkoły to 257554317. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Wojcieszków, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00071811100000.

Szkoła Podstawowa W Wojcieszkowie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 199, z czego 107 stanowiły uczennice, a 92 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 8,5. Powiat łukowski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 8670 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (133,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wojcieszków: 3
  • w gminie Wojcieszków: 9
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa