Gimnazjum Nr2 W Radoryżu Kościelnym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr2 W Radoryżu Kościelnym

Adres Gimnazjum Nr2 W Radoryżu Kościelnym

42
Miejscowość Radoryż Kościelny
Kod pocztowy 21-470
Gmina Krzywda
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr2 W Radoryżu Kościelnym

257551013
Regon 03028552200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr2 W Radoryżu Kościelnym znajduje się w miejscowości Radoryż Kościelny pod adresem 42. Nr tel. do szkoły to 257551013. Fax: 257551013. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Krzywda, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 03028552200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 195, z czego 106 to gimnazjalistki, a 89 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 20. Powiat łukowski ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 4118 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek gimnazjalnych (124,79 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Radoryż Kościelny: 1
  • w gminie Krzywda: 5
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.72-0.332.42
2006-4.790-3.58
2007-1.71-0.86-2.85
2008-4.47-1.64-4.95
2009-2.41-2.16-4.8
2010-2.78-1.02-2.05
2011-0.631.04-0.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
200515.791.939.32
2006-3.530.64-4.33
2007-1.28-0.26-3.38
2008-3.08-0.68-4.17
2009-2.88-0.4-2.77
2010-2.430.21-2.03
20110.71.4-1.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa