Gim


Najważniejsze informacje - Gim

Adres Gim

Zubrzyca Dolna 257
Miejscowość Zubrzyca Dolna
Kod pocztowy 34-484
Gmina Jabłonka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gim

182642030
Strona
Regon 12073479800000
Organ prowadzący Gmina

Gim mieści się w miejscowości Zubrzyca Dolna pod adresem Zubrzyca Dolna 257. Nr tel. do szkoły to 182642030. Numer faksu: 182642030. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Jabłonka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zszd.strefa.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 12073479800000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 73, z czego 30 stanowiły uczennice, a 43 stanowili chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół gimnazjalnych (136,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-2.31-2.4-4.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-1.41-1.84-2.71

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum