Zso-gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zso-Gimnazjum

Patron im. Piotra Borowego

Adres Zso-Gimnazjum

Lipnica Wielka 523
Miejscowość Lipnica Wielka
Kod pocztowy 34-483
Gmina Lipnica Wielka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zso-Gimnazjum

182634099
Regon 49269157200000
Organ prowadzący Gmina

Zso-gimnazjum znajduje się w miejscowości Lipnica Wielka pod adresem Lipnica Wielka 523. Nr tel. do gimnazjum to 182634099. Numer fax: 182634099. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Lipnica Wielka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.zsolw.waw.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49269157200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 250, z czego 131 stanowiły gimnazjalistki, a 119 stanowili chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół gimnazjalnych (136,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.45-1.08-1.45
2006-3.78-0.88-3.78
2007-5.92-1.66-5.92
2008-3.79-2.47-3.79
2009-2.13-2.35-2.13
2010-5.35-3.05-5.35
2011-5.27-2.4-5.27
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.78-1.9-3.78
2006-4.84-1.38-4.84
2007-6.38-2.74-6.38
2008-7.04-2.18-7.04
2009-5.84-1.99-5.84
2010-3.9-2.38-3.9
2011-2.57-1.84-2.57

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum