Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

SZKOLNA 2
Miejscowość Rudy
Kod pocztowy 47-430
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

324104820
Strona
Regon 24092016300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Rudy pod adresem SZKOLNA 2. Numer telefonu do szkoły to 324104820. Nr fax: 324103006. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem www.mow-rudy.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 24092016300000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (124 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-14.93-2.88-8.97
2010-16.3-3.28-8.02
2011-20.32-4.68-11.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-14.45-4.08-9.26
2010-24.45-4.13-10.08
2011-17.98-3.63-9.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa