Gimnazjum Nr1 W Wieluniu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr1 W Wieluniu

Patron Kazimierz Wielki

Adres Gimnazjum Nr1 W Wieluniu

18 Stycznia 24
Miejscowość Wieluń
Kod pocztowy 98-300
Gmina Wieluń
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr1 W Wieluniu

438438357
Strona
Regon 73099039700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr1 W Wieluniu znajduje się w miejscowości Wieluń pod adresem 18 Stycznia 24. Telefon do szkoły to 438438357. Numer fax: 438438357. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Wieluń, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.g1wielun.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 73099039700000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 543, z czego 280 to dziewczynki, a 263 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 43 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 14,33. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (137 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wieluń: 16
  • w gminie Wieluń: 23
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.38-0.44-0.98
20062.780.091.35
20074.170.792.97
20085.70.483.18
20095.962.433.18
20102.260.892.09
20112.721.980.99
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.591.711.93
20064.411.943.48
20072.730.722.54
20085.291.642.84
20092.332.514.07
20104.522.083.53
20111.41.831.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa