Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

49
Miejscowość Gromadzice
Kod pocztowy 98-310
Gmina Czarnożyły
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

438416292
Regon 00056324600002
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Gromadzice pod adresem 49. Nr tel. do szkoły to 438416292. Nr faksu: 438416292. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Czarnożyły, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 00056324600002.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 9, z czego 3 to uczennice, a 6 stanowili gimnazjaliści. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (137 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Mapa