Publiczne Gimnazjum W Wierzchlesie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Wierzchlesie

Patron BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU

Adres Publiczne Gimnazjum W Wierzchlesie

SZKOLNA 48
Miejscowość Wierzchlas
Kod pocztowy 98-324
Gmina Wierzchlas
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Wierzchlesie

438866115
Strona
Regon 73099613500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Wierzchlesie mieści się w miejscowości Wierzchlas pod adresem SZKOLNA 48. Numer tel. do szkoły to 438866115. Numer faksu: 438866115. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Wierzchlas, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem WWW.GIMNAZJUMWIERZCHLAS.PRV.PL. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 73099613500000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 113, z czego 59 stanowiły gimnazjalistki, a 54 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (137 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wierzchlas: 3
  • w gminie Wierzchlas: 11
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.28-0.440.61
2006-3.510.091.98
2007-1.490.790.84
2008-0.890.482.87
20090.582.433.64
20101.820.891.28
20113.011.984.68
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.071.71-2.03
200601.941.11
2007-0.450.720.13
20080.141.643.39
20093.772.514.47
20104.822.086.07
20112.681.832.71

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa