Szkoła Podstawowa W Sieńcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sieńcu

Adres Szkoła Podstawowa W Sieńcu

81b
Miejscowość Sieniec
Kod pocztowy 98-300
Gmina Wieluń
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sieńcu

438428074
Regon 00073481900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sieńcu znajduje się w miejscowości Sieniec pod adresem 81b. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 438428074. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Wieluń, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073481900000.

Szkoła Podstawowa W Sieńcu uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 77, z czego 38 to dziewczynki, a 39 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat wieluński ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 5212 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (106,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sieniec: 1
  • w gminie Wieluń: 23
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa